Palvelut

Kiinteistökehitys

UM Kiinteistöt Oy on kotimainen kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö, jonka painopisteinä ovat Pirkanmaan ja Uudenmaan alueet.

Toimintamme vahvuuksia ovat projektinhallinta, vahva osaaminen, pitkä kokemus, luotettavuus sekä laajat yhteistyöverkostot. Kiinteistökehittämisessä toimimme etsien kohteita kehittämisen kannalta hyvillä edellytyksillä.

Kehityspotentiaali voi olla esimerkiksi kaavakehitysmahdollisuus tai epäajanmukainen rakennus näkyvällä ja hyvällä sijainnilla, jota voidaan jalostaa, tai se voidaan korvata uudisrakennuksella.

Rakennuttaminen

Mikäli yrityksenne liiketoiminta kasvaa ja se edellyttää uusia tilaratkaisuja, toimimme mielellämme rakennuttajana ja vuokranantajana.

UM Kiinteistöt Oy omistaa toimitilarakentamiseen soveltuvia liike-ja teollisuustontteja Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Uudellamaalla toiminta perustuu laajaan yhteistyöverkostoon.

Mikäli omistamistamme tonteista ei löydy yhtiönne harjoittamalle liiketoiminnalle sopivaa vaihtoehtoa, etsimme mielellämme tontin ja toteutamme rakennuttamishankkeen. Referenssikohteemme ovat olleet monimuotoisia keskittyen teollisuus-, varasto ja liikerakennuksiin sekä laajempiin asuinalueiden kaavakehityshankkeisiin.