Palvelut

Kiinteistökehitys

UM Kiinteistöt Oy on kotimainen kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö, jonka painopisteinä ovat Pirkanmaan ja Uudenmaan alueet.

Kiinteistön kehityspotentiaali voi olla esimerkiksi kaavakehitysmahdollisuus tai epäajanmukainen rakennus näkyvällä ja hyvällä sijainnilla, jota voidaan jalostaa, tai se voidaan korvata uudisrakennuksella.

Toimintamme vahvuuksia ovat projektinhallinta, vahva osaaminen, pitkä kokemus, luotettavuus sekä laajat yhteistyöverkostot.

Rakennuttaminen

Mikäli yrityksenne liiketoiminta kasvaa ja se edellyttää uusia tilaratkaisuja, toimimme mielellämme rakennuttajana ja vuokranantajana.

UM Kiinteistöt Oy omistaa toimitilarakentamiseen soveltuvia liiketeollisia tontteja Pirkanmaalla, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa.

Mikäli omistamistamme tonteista ei löydy yhtiönne harjoittamalle liiketoiminnalle sopivaa vaihtoehtoa, etsimme miellämme tontin sekä vastaamme kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Referenssikohteemme ovat olleet monimuotoisia keskittyen teollisuus-, varasto ja liikerakennuksiin sekä laajempiin asuinalueiden kaavakehityshankkeisiin.