ARVOA TUOVA

KIINTEISTÖKEHITTÄMISEN KUMPPANI

UM Kiinteistöt on kotimainen vuonna 2015 perustettu kiinteistökehitysyhtiö, joka on erikoistunut erilaisiin kiinteistö- ja kaavakehitys sekä rakennuttamishankkeisiin.

UM Kiinteistöt on kotimainen vuonna 2015 perustettu kiinteistökehitysyhtiö, joka on erikoistunut erilaisiin kiinteistö- ja aluekehitys sekä rakennuttamishankkeisiin. UM Kiinteistöt omistaa toimitila- ja asuinrakentamiseen soveltuvia tontteja yhteensä noin 55 hehtaarin edestä Pirkanmaalta, Varsinais-Suomesta ja Uudenmaan alueilta. Tontit käsittävät yhteensä noin 200 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta.

Rakennuttaminen

Luomme elinvoimaa ja kasvua yrityksiin ja yhteiskuntaan rakennuttamalla nykyaikaisia toimitiloja.

Kehittäminen

Kehitämme kiinteistölle uuden elinkaaren ja kasvatamme omistaja-arvoa kiinteistökehityksen avulla.

Yhteistyö

Olemme kiinnostuneita erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Uskomme, että pitkäaikainen kumppanuus luo jatkuvuutta.